Fyzická ochrana

Zajišťujeme všechny druhy služeb, které lze v této oblasti poskytnout. Jedná se o ochranu majetku, osob, pořadatelskou činnost, převozy cenin, doprovody a další. K dispozici máme zkušené profesionální členy v řadách zásahových a pořadatelských složek i řadové strážné. V oblasti lidských zdrojů jsme schopni zajistit nejvyšší úroveň našich pracovníků dokonce v celosvětovém měřítku. Vše záleží na potřebách a požadavcích našich klientů.

 

Technická ochrana

Poskytujeme veškerou technickou ochranu potřebnou k zabezpečení nemovitostí, ale také věcí movitých i osob. Disponujeme centrálním dohledovým centrem, které neustále monitoruje elektronické zabezpečení objektů. Instalujeme a spravujeme elektronické zabezpečovací systémy (EZS), kamerové systémy (CCTV), systémy požární ochrany (EPS) a přístupové systémy (ACS).

 

Facility management

Zajišťujeme provoz a rozvoj infrastruktury a souvisejících služeb, které podporují a zvyšují efektivnost hlavních procesů organizace. Jmenovitě správu budov, správu infrastruktury organizace, nákup podpůrných služeb a celkové slaďování pracovního prostředí organizace včetně lidských zdrojů,
které jsou k této činnosti potřebné.

 

ZPRAVODAJSKÁ ČINNOST

Zpravodajskou činnost rozdělujeme na získávání a ochranu informací.
V oblasti získávání informací se jedná např. o sledovací či detektivní činnost, prověřování fyzických a právnických subjektů, kontrola zaměstnanců, získávání důkazních materiálů apod. Oblast ochrany informací pro nás znamená ochránit klienta proti jakékoliv činnosti, která by vedla k úniku citlivých informací. Jedná se o počítačovou bezpečnost, detekce odposlechů, skrytých kamer a gps zařízení apod.