Ono to jinak vypadá i před veřejností. Neříkejte, že to neznáte. I když máte třeba jen byt v paneláku, jistě jste již někdy někde na procházce byli. A musíte sami uznat, že to jinak vypadá, když je zahrádka před domem upravená, než když je tam jen plevel a samá kopřiva. Dům pak může vypadat sebelépe, jeho zahrádka jej bude hyzdit.  

Dnes se spíše majitelé soustÅ™edí na to, aby mÄ›li golfový trávník a bazén. Nic proti tomu, moderna je moderna. Ale pÅ™ece jen, máme my starší generaci asi radÄ›ji ty záhonky plné vÅ¡elijakých kvÄ›tin. Bylo přímo povinností je nabízet známým, a debatovat s nimi o tom, co jim prospívá Äi ne. Nevím, zda se dá tak dlouho tlachat o trávníku, my ho nemÄ›li a ani nikdo jiný. Každý kousek byl pro kvÄ›tiny, nebo zeleninu. Ani metr nesmÄ›l být nevyužit. HlavnÄ› růže, ty byly na mnoha místech.  

domek a zahrádka

Své místo mÄ›ly i lilie a ty se pak nosívaly na hÅ™bitov. VÅ¡echny ostatní kvÄ›tiny mÄ›ly prostÄ› své místo a maminka se o nÄ› peÄlivÄ› starala. Dům sám o sobÄ› je také ukázkou toho, jak se umí majitel otáÄet, nebo jak pilnou má ženu. OvÅ¡em, i dÄ›ti by mÄ›ly pomáhat. Já byl zapojen neustále, a proto jsem závidÄ›l dÄ›tem z paneláků, které nemÄ›ly starosti a mohly jít dÄ›lat alotria, ovÅ¡em já musel makat na zahradÄ›. A dÄ›ti z paneláku zase závidÄ›ly mi. Tak už to v životÄ› chodí.  

přírodní scenérie

Ke starostem se zahrádkou nepatří jen a pouze starost o kvÄ›tiny nebo trávník. I plot musí vypadat jako ze Å¡katulky, a tak se musí Äas od Äasu oÅ¡krábat a znovu natřít. Pokud je to ovÅ¡em plot železný a ne živý, nebo dÅ™evÄ›ný. Ale i ty se musí peÄovat, jen to není tolik pracné. V tomto ohledu je dobrý plot betonový, o který se vůbec netÅ™eba starat.  

AÄ se to nezdá, ani ten kdo má pouze byt v paneláku to nemá bez práce. I on chce mít Äisto a uklizeno, takže i zde je tÅ™eba obÄas nÄ›co pořádnÄ› udÄ›lat. Jen toho není tolik jako na rodinném domku se zahrádkou.