Jedním z velkých hesel dneÅ¡ní doby je bezesporu inflace. Ta se projevuje prakticky vÅ¡ude, a má vliv na to, zda ceny rostou a klesají. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, jedná se o ukazatel hodnoty penÄ›z. Čím je nižší, tím více si můžete koupit, a naopak. To se týká vÅ¡ech výrobků, vÄetnÄ› automobilů.

 

Zde by se to nemuselo na první pohled zdát. Přeci jen, alespoň u těch nových, se jedná o poměrně luxusní a drahé zboží. Ty ojeté pak koupíte i relativně levně. Nezdá se tedy, že by zde právě inflace hrála nějakou roli. Přesto tomu tak je.

 

inflace je změna hodnoty peněz

 

Jistě asi každý z nás zaregistroval její rekordní růst v posledních pár letech, způsobený nejprve pandemií covidu a následně i válkou na Ukrajině. To způsobilo, že ceny prakticky všeho šly prudce nahoru. Jen u automobilů se zdálo, že se to příliš neprojevilo.

 

To je vÅ¡ak skuteÄnÄ› jen zdání. Musíme si uvÄ›domit, že zde nepůsobí jen inflace, ale i jiné síly, které ji mohou za nÄ›kterých podmínek vyrovnat. A právÄ› v automobilovém průmyslu jsou tyto dnes velmi silné.

 

starší ojetý automobil

 

Jedná se pÅ™edevším o pokles hodnoty vozidel, zvláštÄ› pak tÄ›ch ojetých. Je jich na trhu Äím dál více, avÅ¡ak zájem o nÄ› již není tak velký. V důsledku toho jejich cena klesá. Díky inflaci vÅ¡ak zůstává v podstatÄ› na místÄ›. To jednoduÅ¡e znamená, že aÄkoliv se zdánlivÄ› nehýbe, ve skuteÄnosti roste, neboÅ¥ klesá hodnota penÄ›z.

 

Je tedy hloupé se domnívat, že se autům toto zvýšení cen vyhnulo. Ve skuteÄnosti, pokud by k nÄ›mu nedoÅ¡lo, byly by pÅ™edevším ojetá vozidla mnohem levnÄ›jší, a tím pádem také dostupnÄ›jší. AvÅ¡ak vzhledem k tomu, že jejich cena je relativnÄ› nízká již dnes, to není až takový problém.

 

Nesmíme si vÅ¡ak myslet, že tomu tak zůstane. Tyto dvÄ› již zmínÄ›né síly budou neustále vytvářet tlak na zmÄ›nu cen, a kdo ví, který z nich bude silnÄ›jší a jakým smÄ›rem se tedy ceny automobilů posunou. Nezbývá nám, než Äekat, co pÅ™inese budoucnost.