Je hezké mít vzpomínky na chvíle které pro nás hodnÄ› znamenají. ÄŒasto se Äi už sami nebo v kruhu rodiny k nim vracíme i po letech. Malou nevýhodou je že vÄ›kem už obÄas zapomínáme na nÄ›které podstatné detaily a pak už ta vzpomínka není tak hezká. Ideální je tÅ™eba si ji zapsat do seÅ¡itu nebo rodinné kroniky. OvÅ¡em papír po letech zežloutne a písmo vybledne.

práce s notebookem

Taky si tam můžeme pÅ™idat fotografie ale i ty obÄas vyblednou nebo se ztratí. Tak jak se to dÄ›je s kronikami a fotografiemi minulých let a století. Kolikrát tak pÅ™icházíme o vzácné dokumenty. SamozÅ™ejmÄ› že tyhle kroniky se dají moderními technologiemi zrestaurovat, ale je to taky jen do Äasu a nÄ›které Äásti silnÄ› poÅ¡kozené se i tak už nepodaří zachránit. NejideálnÄ›jší je zapsat to na nÄ›co co neztrácí ani po letech na kvalitÄ› daného záznamu. A tak můžeme budoucím generacím zanechat hezké vzpomínky. Tady se nám naskytuje možnost využití informaÄních technologii, které právÄ› tohle dokážou.

Tak jako vÄ›da směřuje dopÅ™edu tak i vývoj v oblasti poÄítaÄů a informatiky se nedá zahanbit. Nabízí možností využití uložení tÄ›chto záznamů. ÄŒi už vytvoÅ™ením webových stránek nebo uložením na disk nebo disketu.

práce u PC

UrÄitÄ› je moc hezké a příjemné, když se tÅ™eba rodina sejde u vánoÄního stromeÄku a místo koukání na televizi se rozhodnou že si prohlédnou fotky z dovolené u moÅ™e nebo momentky z prázdnin u babiÄky. Tady se nabízí jedná veliká výhoda že vám napsané příhody a tÅ™eba popisky a komentáře k fotkám nezmizí. Akorát pÅ™ed uložením vÅ¡eho, co tam chcete dát je vhodné poradit se s nÄ›kým kdo tomu dost rozumí, aby vám to kromÄ› uložení i zálohoval a v případÄ› tÅ™eba nÄ›jaké neÄekané události s poÄítaÄem nebo notebookem nebude problém to stáhnout z USB klíÄe do nového zařízení.

To byl jenom jeden příklad z mnoha, protože tyhle technologie usnadňují ukládání informací ve vÅ¡ech odborech a Å¡etří Äas a tÅ™eba i místo v kanceláři která pak není pÅ™eplnÄ›ná skřínÄ›mi se spoustu Å¡anony.