Takový ÄlovÄ›k totiž může svým Å¡roubovákem napáchat více Å¡kody než užitku. Tam, kde byla tÅ™eba jen drobná vada,může svým zásahem udÄ›lat takovou Å¡kodu, že se pak nedoplatí. Pokud jeÅ¡tÄ› vůbec půjde stroj opravit. ToÅ¥ otázka, jak by Å™ekl Dánský kralevic.

V poÄítaÄi samotném, tedy pÅ™esnÄ›ji ve skříni, kde je procesor a ostatní díly nic k opravÄ› není. Tedy pro amatéra, který netuší co k Äemu slouží. Bez základních znalostí a mnohdy ani s nimi tam nic neopravíte, takže ten Å¡roubovák dejte zpátky do Å¡uplíku a to kladívko odneste zpátky do garáže. Nebude vám to k niÄemu.

vnitÅ™ek poÄítaÄe

Neříkám, že by tam neÅ¡lo opravit nÄ›co mechanického, ale je to jen pár vÄ›cí. Může být nÄ›co v lopatkách vÄ›tráÄku, pak pomůže vysavaÄ, nebo se mohlo uvolnit vedení kabelu tÅ™eba k pevnému disku. Ano, to jsou drobnosti, které sice jednoduÅ¡e opravit lze, ale je tÅ™eba vÄ›dÄ›t co a jak. A není od vÄ›ci mít na ruce náramek. Okrasný po babiÄce? Ano, ten klidnÄ› také, ale není to ten správný. Tomu správnému se říká náramek antistatický a je volnÄ› ke koupi. Na Å¡kodu není také antistatická podložka, ale tu už si asi nikdo kupovat nebude.

pod skříní

V každém případÄ›, pokud už jste kryt sundali, tak jste jistÄ› vytáhli kabel ze zásuvky. Já vím, že vÅ¡ude uvádí, že poÄítaÄ staÄí vypnout, ale věřte že vím o Äem tady píši. NechtÄ›né zapnutí poÄítaÄe může být osudným a to nejen pro nÄ›j, ale také pro ÄlovÄ›ka. I když vevnitÅ™ není žádného nebezpeÄí, je-li kabel vytažen, jedna výjimka zde je. Je to taková ta krabice vÄ›tÅ¡inou na zadní stÄ›nÄ›. Je to samotný zdroj vÄ›tÅ¡inou i s vÄ›tráÄkem. Od toho ruce pryÄ i když už není kabel v elektrické zásuvce.

Nakonec vÅ¡ak pÅ™ece jen jedna rada a to ta nejlepší. Kabel skuteÄnÄ› vytáhnÄ›te a odvezte stroj nÄ›kam do opravny. Bude vás to nÄ›co stát, ale vy budete mít klid. Navíc vÄ›tÅ¡inou dává opravna záruku ne opravenou vÄ›c a to půl roku.