Počítače a člověk

Kam to povede a kde to skonÄí, to lze jen velmi těžko odhadnout. UmÄ›lá inteligence už je tady a pokud ona zaÄne tvoÅ™it, může to klidnÄ› skonÄit jako ve filmu Terminátor. JistÄ› to znáte. Ano, je to taková temná vize, […]

Práce na počítači

Spousta programů Když bychom spoÄítali, kolik je na celém svÄ›tÄ› poÄítaÄů, tak bychom se dostali na opravdu vysoké Äíslo. Není se Äemu divit, protože tohle zařízení jde využívat opravdu k mnoha Äinnostem. Navíc je to zařízení, které staÄí zapojit do elektÅ™iny […]

Oprava PC

Takový ÄlovÄ›k totiž může svým Å¡roubovákem napáchat více Å¡kody než užitku. Tam, kde byla tÅ™eba jen drobná vada,může svým zásahem udÄ›lat takovou Å¡kodu, že se pak nedoplatí. Pokud jeÅ¡tÄ› vůbec půjde stroj opravit. ToÅ¥ otázka, jak by Å™ekl Dánský kralevic. […]