O tom, že kultura i spoleÄnost se neustále mÄ›ní, asi není tÅ™eba hovoÅ™it. NÄ›kdy jsou tyto zmÄ›ny k lepšímu, jindy k horšímu. A jednou z nich, se kterou se setkáváme stále ÄastÄ›ji, je rozdÄ›lování spoleÄnosti. JistÄ›, to existuje již dlouho, avÅ¡ak v dneÅ¡ní dobÄ› je zvláštÄ› prominentní.

 

Můžeme si toho vÅ¡imnout zejména u politiků, kteří proti sobÄ› Äasto staví například důchodce a mladé lidi, případnÄ› heterosexuály a LGBTQ+, bílé a barevné, ÄŒechy a cizince a mnohé další. Obvykle je zde podnÄ›cována nenávist jedné skupiny k té druhé, a to napÅ™Ã­Ä vÅ¡emi smÄ›ry.

 

mnozí se snaží naÅ¡i spoleÄnost rozdÄ›lovat

 

SamozÅ™ejmÄ›, nedůvÄ›ra k ostatním a urÄité rozdÄ›lení zde bylo vždy. V posledních letech vÅ¡ak nabírá na obrátkách. Tento trend má samozÅ™ejmÄ› hned nÄ›kolik příÄin.

 

Jednou z nich jsou sociální sítě. Na nich se totiž jednotlivé skupiny mohou nejen organizovat, ale také se navzájem utvrzovat ve svých, mnohdy stále radikálnějších, názorech. Díky tomu mohou být hlasitější a jsou také více vidět.

 

Dále je to souÄasné nestabilní celosvÄ›tové politické klima. Války vyhání mnoho lidí ze svých domovů, a ti pak hledají nové místo k životu. To se samozÅ™ejmÄ› nelíbí tÄ›m, kteří tam již žijí, což dále podnÄ›cuje onu nenávist.

 

hodnoty, které bychom měli vyznávat

 

V neposlední Å™adÄ› vÅ¡ak na tom mají velký podíl i politici, a to prakticky z celého politického spektra a ze vÅ¡ech politických stran. Ti se totiž Äasto snaží tento trend podnÄ›covat a využívat, neboÅ¥ pÅ™itáhne více lidí k volbám, a více lidí jim také dají svůj hlas. A to je to jediné, o co jim jde.

 

To vÅ¡e bychom si mÄ›li uvÄ›domit, než zaÄneme vůÄi nÄ›které skupinÄ› pronášet pohrdlivé Äi dokonce nenávistné výroky, nebo tvrdit, že my jsme lepší. V žádné totiž nenajdeme jen dobré nebo Å¡patné lidi. I uprchlík pÅ™ed válkou může být zloÄinec, důchodce si může rozumÄ›t s moderními přístroji. A na to bychom nemÄ›li nikdy zapomínat. Generalizace je totiž v tomto případÄ› cesta do pekel.