Také vám jde hlava kolem ze všech těch povinných a doporučovaných revizí? Kontrolují se hromosvody, elektroinstalace, elektrické spotřebiče, komínová tělesa, plynové kotle a karmy a ještě by se k tomu měla připojit revize vzduchotechniky Tauris Plus? Není to příliš silné kafe, vždyť co je na tom plechovém potrubí k revidování? Nepřipadá vám to zas jen jako tahání peněz z kapsy běžných smrtelníků, kteří snad za pár let budou platit i za vzduch, který dýcháme?

technický výkres půdorysu bytu

Ono je to celé tak trochu složitější a měli bychom nejprve objasnit, co se vlastně uvnitř potrubí vzduchotechniky odehrává za procesy.

Do vzduchotechniky je nasáván vzduch z kuchyní, koupelen a toalet prostřednictvím ventilátorů, ty samy o sobě nepředstavují žádné významné riziko, problém je v tom nasávaném vzduchu. Ten totiž nebývá nikdy suchý, ale naopak je obvykle vlhký a také velmi často mastný. Spolu se vzduchem je do potrubí nasáván i prach, a ten se s mastnotou smísí a společně se přilepí na stěny potrubí tak, jako kdyby šlo o dokonalé lepidlo.

bytový dům

Mastný prach se postupně vrství a jakmile dosáhne tloušťky jednoho milimetru, máme tu obávaného nepřítele, o němž hovoří statistiky hasičských sborů sice velmi stroze, ale výstižně. Požáry vzduchotechniky zaviněné zapáleným mastným prachem bývají velmi ničivé, jen si představte, že je takto zanesené potrubí v celém bloku bytového domu, ve společné stoupačce, na níž je navěšeno deset bytů. Každý z nich pak může vyhořet ve chvíli, kdy se hořlavá směs ve stoupačce zapálí třeba nějakou jiskrou od sporáku.

Nač tedy zbytečně riskovat problém, který lze snadno řešit v rámci preventivních opatření? Týká se to navíc celého bytového domu, a tak lze revize zahrnout do společných výdajů, tím pádem se náklady na tuto činnost rozloží mezi všechny majitele bytů, a bude to podobné, jako s těmi ostatními revizemi.