Kontrola a měření je jeden ze strojírenských oborů, a čím se konkrétně zabývá, si zřejmě domyslíte. Měřidla a měřicí přístroje jsou ve strojařině vysloveně nutné a neobejde se bez nich žádná výrobní linka ani údržbářská či zámečnická dílna. Strojírenství je navíc odvětví, vyžadující měřidla velmi přesná, není to zkrátka zednická profese, kde milimetr při pokládce zdiva u stavby domu nehraje roli, i když tím samozřejmě nezlehčujeme práci stavebních firem. Strojař potřebuje mít měřidlo spolehlivé a také v určitých situacích takové, co usnadňuje výrobní proces ve velkých sériích obrobků.

strojírenská výroba

Pokuste si vytvořit ve své mysli představu, že vyrábíte každý měsíc desítky tisíc kusů drobných dílů pro automobilový průmysl, a že je musíte podrobovat i kontrolnímu měření. Je třeba zjistit, zda jsou dané rozměry v povolené toleranci, a zda se nejedná o zmetky, anebo jde třeba o kusy, které lze ještě dodatečným obráběním opravit. Máte před sebou každý den stovky vyrobených součástek a musíte je všechny zkontrolovat.

posuvné měřítko

Kdybyste to prováděli například mikrometrem nebo posuvným měřítkem, bude to natolik výrobní i kontrolní proces zdržovat, že si prostě nevyděláte, a v tomto okamžiku na scénu nastupuje pasametr. Je to vlastně jakési poměrové měřidlo, na němž se nastaví hodnota požadovaného rozměru u dané součástky, a jedna za druhou se pak přikládá do pasametru, čímž se během zlomku sekundy zjistí odchylka od nastavené hodnoty.

Pasametry tedy značně urychlují měřicí a kontrolní proces a lze říci, že se uplatní zejména ve velkých sériích strojírenské výroby. Jedná se sice o měřidla speciální, s nimiž se nesetkáte ve všech strojírenských firmách nebo dílnách, ale v současné době jsou v tomto oboru vysloveně nutností. Ostatně, není to žádný nový vynález, pasametry se využívaly již ve dvacátém století ve strojírenské produkci naprosto běžně.