Kdo se rozhodne odstěhovat z města na venkov, do rekreační oblasti, kde si na stavebním pozemku nechá postavit dům, jistě uvítá změnu v podobě čistého ovzduší, tichého a klidného prostředí, daleko od autostrád a rušných ulic. K takovému bydlení mnohdy stačí jen málo, nepotřebujete tu ke spokojenosti mnoho vnějších podnětů, budete šťastni jen se skromnou okrasnou zahradou a pouze s elektrickou přípojkou, která poskytuje dostatečný bytový komfort. Na něco bychom však přece jen neměli zapomenout, a to je zdroj pitné vody a vlastní septik.

kapka vody

Za vlastní zdroj pitné vody je považována vlastní studna, ovšem pokud se v blízkosti pozemku nachází v rámci inženýrských sítí i vodovodní řad, pak bývá výhodné požádat o vodovodní přípojku.

Co to obnáší

Projekt vodovodní přípojky cena je to, co vás zřejmě bude zajímat na prvním místě. Ano, je to tak, projektem se vždy začíná, protože se k němu vyjadřuje stavební úřad, a ten vyžaduje vypracování projektové dokumentace přesně podle regulí zákona. Vodovodní přípojka je samostatné stavební dílo a musí být doloženo v záznamech, ale to není vše. Jakmile se výstavba přípojky dokončí, podléhá stavební práce kolaudačnímu řízení.

pitná voda

Skloubit všechny tyto úkony není jednoduché, a proto se vyplácí oslovit specializované firmy, které zajišťují vyhotovení vodovodní přípojky na klíč. Jestliže nejste vodohospodář nebo jiný odborník, který se touto problematikou detailně zabývá, není v podstatě ve vašich silách obsáhnout vše, co je v této záležitosti zapotřebí.

Podobný postup nastává i v situaci, kdy namísto přípojky k vodovodnímu řadu necháte vybudovat vrtanou či kopanou studnu, zde je také zapotřebí projektová dokumentace a schválení příslušným stavebním úřadem. Vyhotovení studny také podléhá kolaudaci http://www.mestodobruska.cz/e_download.php%3Ffile%3Ddata/editor/230cs_1.pdf%26original%3Ddoklady_ke_kolaudaci.pdf a navíc je zapotřebí mít k dispozici i odborný hydrogeologický posudek.