Elektrikářem nemůže být každý. Zvládnout pochopit tyto pracovní činnosti vyžaduje jistý talent, píli a schopnosti. Ve hře jsou dále i jisté nebezpečné jevy, které v případě jakéhokoli nedostatku a zanedbání v průběhu pracovního úkonu mohou nastat, jde v první řadě o úraz elektrickým proudem a o nebezpečí vzniku požáru. O jaké práce můžete elektrikáře v Praze 10 Technologie budov požádat?

elektrikářské nářadí

Rekonstrukce elektrických rozvodů – máte ještě rozvedenou v bytě či v domě elektřinu v hliníku? Pak je možná ten správný čas provést komplexní rekonstrukci. Hliníková vedení totiž degradují, jako všechno ostatní, a stáří těchto zařízení již překračuje na mnoha místech padesát let. Může tu dojít vlivem stáří k porušení izolace vodičů a u přetížených rozvodů dokonce hrozí nebezpečí požáru.

elektrické kabely

Montáž koncových prvků a rozvaděčů – elektrikářům raději do řemesla nezasahujte, není to zrovna moudré a zbytečně riskujete. Přenechejte jim tedy i montáže zásuvek, rozvodných krabic, vypínačů, jističů a všech dalších prvků v elektroinstalaci. Týká se to jak oprav stávajících zařízení, tak i instalace nových rozvodů v bytech a rodinných domech či rekreačních chatách.

Drobné elektrikářské práce – nemějte obavy a stud z toho, že se vám elektrikář vysměje, když jej požádáte třeba o výměnu žárovek v problematickém svítidle anebo o montáž nového stropního lustru. Někteří lidé se obávají i těchto prací, a i u takovýchto akcí může paradoxně dojít k smrtelnému úrazu. Někdo například zapomene vypnout jistič, anebo špatně zapojí přívodní vodiče a dojde tu ke zkratu. Pokud si netroufáte i na jednoduché elektrikářské práce, raději se do nich sami nepouštějte.

Revizní činnosti – elektrikáře můžete požádat o jakoukoli revizi elektrických rozvodů a spotřebičů v domácnosti nebo ve firmě. Elektrikáři zajišťují i revize domovních hromosvodů. Revize nepodceňujte, mnohdy mohou zachránit majetek a samozřejmě i lidský život.