Vždycky jsem chtÄ›la umÄ›t opravdu perfektnÄ› zacházet s poÄítaÄem. Jenomže jak už to tak bývá, tak když nemáte doma poÄítaÄ a dennÄ› přístup k poÄítaÄi, tak se rozhodnÄ› nenauÄíte na poÄítaÄi perfektnÄ› pracovat a nebo s ním zacházet. Jenomže bohužel my jsme nemÄ›li tolik penÄ›z, abychom si mohli také domů pořídit nÄ›jaký poÄítaÄ. Jenomže mám ale staršího bratra, který je starší o Å¡est let, takže logicky také zaÄal dříve chodit do práce a tím pádem také dříve vydÄ›lávat. Bratr, když si naÅ¡etÅ™il opravdu dost penÄ›z, tak si koupil poÄítaÄ. My jsme jeÅ¡tÄ› oba dva bydleli s rodiÄi ve velkém domÄ›, takže mÄ› úplnÄ› pÅ™ekvapilo to, že si bratr pořídil krásný poÄítaÄ, který jsem jeÅ¡tÄ› nikdy pÅ™edtím nevidÄ›la. Také jsme mÄ›li takovou výhodu, že bratr si pořídil takový poÄítaÄ, který už byl opravdu na vyšší úrovni a stal ho dvojnásobek poÄítaÄe takového, jako kdyby si koupil úplnÄ› obyÄejný poÄítaÄ, jaký jsme tÅ™eba například my mÄ›li ve Å¡kole.

IT je všude okolo.

Ale ani ve Å¡kole jsem si nemohla vypůjÄit nÄ›jaký poÄítaÄ, protože stále byl obsazený. Protože to bylo zadarmo, takže se na ten poÄítaÄ stály opravdu tak dlouhé fronty, že mÄ› to ani nebavilo Äekat, protože by mÄ› to potom pÅ™estalo zajímat a tÅ™eba bych se o poÄítaÄ pÅ™estala zajímat.

IT je důležitá.

Jenomže mÄ› to zajímalo, takže jsem byla ráda, že bratr pořídil domů zrovna o dost lepší poÄítaÄ, než na který jsem byla zvyklá. Sice jsme se také nÄ›kdy hádali kvůli tomu, že jsem si tam chtÄ›la hrát stále hry, zatímco bratr chtÄ›l pracovat, ale nakonec to vždycky dopadlo tak, že když bratr dodÄ›lal vÅ¡echnu práci, protože byl na home office, tak já jsem si potom mohla alespoň hodinu dennÄ› hrát na poÄítaÄi. Ani nevíte, jak moc mÄ› to těšilo, protože jsem byla nadÅ¡ená z toho, co vÅ¡echno poÄítaÄ dokáže a byla jsem ráda, že jsem alespoň do budoucna byla pÅ™ipravená na další informaÄní technologie.