Prázdniny jsou moÅ™em volna pro dÄ›ti, které by si mÄ›ly užívat, ale také se uÄit nÄ›Äemu novému? ChtÄ›li byste, aby si vaÅ¡e dÄ›ti prohlédly nÄ›jaké hrady a zámky, a tak poznaly, jaká byla historie naší vlasti? Zároveň si užijí na Äerstvém vzduchu a budou mít hezké vzpomínky? Pak je tu pro vás skvÄ›lý tip na výlet! Například hrad BeÄov nad Teplou bude skvÄ›lou možností, jak si prohlédnout kousek historie. Nachází se v Karlovarském kraji, asi jen 16 kilometrů vzduÅ¡nou Äarou vzdálen od hradu AndÄ›lská Hora. Tento hrad je velice dobÅ™e zachován a prohlédnete si na nÄ›m tak stejné prvky architektury, jaké vidÄ›li lidé v minulosti! Hrad byl vystaven v poÄátcích Ätrnáctého století a je umístÄ›n na skalní vyvýšeninÄ› nad vesnicí BeÄov. OvÅ¡em panský rod Rýzmberků prodal tento hrad v roce 1407 OldÅ™ichu z Házburka a následnÄ› se zde vystřídalo mnoho vlastníků.

Výlet jak se patří!

Když pojedete na takový výlet, chtÄ›li byste vÄ›dÄ›t nÄ›co více? Nejen o jeho historii, ale také architektuÅ™e a dalším? Ptáte se, jak vlastnÄ› tento hrad skonÄil? Jeho konec zařídila tÅ™icetiletá válka, stejnÄ› jako mnoha dalším hradům a sídlům. PrávÄ› BeÄov nad Teplou byl sídlem, které dlouho odolávalo Å védům, ale po dlouhém snažení o obranu padl. PÅ™ijeÄte tedy na tento hrad Äi si najdÄ›te zajímavÄ›jší tipy u nás na webu!