Automobilový průmysl uÅ¡el od svých zaÄátků dlouhou cestu. AvÅ¡ak jeden smÄ›r, který se od té doby nezmÄ›nil, je snaha vyrábÄ›t stále silnÄ›jší a rychlejší auta. Je to samozÅ™ejmÄ› proto, že je lidé preferují. Kde se ale tyto preference vzaly? PoÄ lidé chtÄ›jí velmi silné auto, i když s ním budou v podstatÄ› jen popojíždÄ›t po mÄ›stÄ›?

 

Důvodů je hned několik. Tím hlavním je zde snaha mít něco lepšího, než ten druhý. To ostatně není nic nového – již kdysi dávno se rytíři vychloubali tím, kdo má rychlejšího koně. Princip je zde ten samý, jen zvíře nahradil mechanizovaný dopravní prostředek. Navíc je zde fakt, že pokud pořídíme přesně ten samý model jako náš soused, tak bude mít naprosto přesně stejně silný motor i maximální rychlost.

 

nový silný vůz

 

To se samozÅ™ejmÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› může zdát hloupé. Když se nad tím zamyslíme, vÄ›tÅ¡ina z nás jezdí pouze do zamÄ›stnání, na nákup, případnÄ› pro dÄ›ti do Å¡koly, a domů. RozhodnÄ› to není nic, na co by byl potÅ™eba silný vůz. To platí dvojnásob, když si uvÄ›domíme, že Äím silnÄ›jší je motor, tím vyšší má spotÅ™ebu, a navíc je i dražší sám o sobÄ›.

 

Bohužel, v překonání výše zmíněného starého myšlení nám brání několik věcí. Předně mít to nejlepší, v tomto případě pak nejsilnější auto, je hluboko zakořeněný instinkt, zvláště u mužů. U mnoha lidí se pak stane zdrojem jejich pýchy, že mají silné auto – byť jediné, co udělali, bylo to, že si jej pořídili.

 

mytí auta

 

To vÅ¡ak také podporují reklamy, i filmy, které nám neustále ukazují, že Äím silnÄ›jší auto, tím je lepší. Je to samozÅ™ejmÄ› snaha, abychom si kupovali pokud možno stále nový, silnÄ›jší model. A ukazuje se, že to funguje, byÅ¥ v nÄ›kterých zemích více než v jiných.

 

Pokud si tedy budeme kupovat nové auto, je podstatě lepší realisticky zhodnotit, jaké pro nás bude ekonomicky nejvýhodnější. To nám totiž pomůže mnohem méně, a zdrojem pýchy může být to, že má tak nízkou spotřebu, zvláště za dnešní ekonomické situace.