Internet je prostÄ› opravdu super pro každého ÄlovÄ›ka, protože internet je vlastnÄ› díky tomu velice populární. A to hlavnÄ›, když tÅ™eba máte práci z domu, tak každý vám vždycky Å™ekne, že potÅ™ebujete internet. To vám Å™eknou i v každém zamÄ›stnání, pokud chcete pracovat z domova, potÅ™ebujete internet. ProstÄ› cokoliv, vÅ¡echno slyšíte, potÅ™ebujete internet. Takže opravdu v dneÅ¡ní dobÄ› je hodnÄ› internetová a už se to nedá snad říct ani jiným způsobem. Ale samozÅ™ejmÄ›, myslím si, že tÅ™eba starší lidé vůbec tÅ™eba ani nemají ponÄ›tí, co to je internet, co to vÅ¡echno obnáší. Protože tÅ™eba takový 90letý ÄlovÄ›k, aÅ¥ už babiÄka nebo dÄ›deÄek, tak opravdu jim to nic neříká.

Notebook

Oni radÅ¡i pořád půjdou k tÄ›m slepicím, jako to bývalo prostÄ› dříve. ProstÄ› žijí ten svůj život, který prostÄ› mÄ›li bez internetu, a prostÄ› žijí takhle doposud. A věřte, že takový ÄlovÄ›k, kterému je 90, tak se prostÄ› nezmÄ›ní, protože on pořád bude chodit k tÄ›m slepicím, protože je tak zvyklý. SamozÅ™ejmÄ›, i kdybyste takového dÄ›deÄka nebo babiÄku chtÄ›li nauÄit na internetu v 90 letech nauÄit, i kdyby byli prostÄ› schopni, a jeÅ¡tÄ› by vnímali okolí a prostÄ› byli schopni vÅ¡eho, tak věřte, že už to pro nÄ› bude víc takové nároÄné. Protože opravdu jim to nic říkat nebude, a prostÄ› i tak se to prostÄ› nenauÄí, budou na to zapomínat, budou se vás pořád dokola ptát na to, co s tím mají dÄ›lat, co to je, co se tam objevilo.

Notebook

Protože opravdu ti lidé už ani nemají takovou tu schopnost, aby si tÅ™eba nÄ›co tolik pamatovali. Protože opravdu ti staří lidé mají zafixovaný jiný život, a prostÄ› je to pro nÄ› nároÄné. Ale prostÄ› dneÅ¡ní doba tÄ›ch mladých lidí je internetová, a věřím, že i kdyby potom tÄ›m lidem, kteří byli tak internetový a bylo jim 90let, tak si ten internet budou pořád pamatovat. Protože opravdu to je vÅ¡echno v lidech, jak prožívají svůj život a jak ho prožili. HlavnÄ› opravdu vÅ¡echno je to o zvyku. Staří lidé chodí ke slepicím, tak budou chodit ke slepicím. Mladí lidé jsou na internetu, a pokud budou i ve stáří, tak budou také stále na internetu, protože jsou takhle prostÄ› zvyklí.